| TEXTWERKSTATT | Reflexe Spezial |

Buddhistischer Text (Stefan Lang); Reflexion aus christlicher Sicht (Stephan Germann) | Musik: Araxi Karnusian | Moderation: Christian Walti